Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 46 od 15.06.2018.)


Akti gradskih opština

VRAČAR

  • Odluka o prestanku mandata odbornice i odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornice i odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vračar za 2017. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Vračar" - u likvidaciji za 2017. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex