Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 45/2022 od 19.04.2022.)


 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližem uređivanju načina i procedure planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke, praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu "Puž"
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone
 • Pokazatelj povećanja cena u martu 2022. godine
 • Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji gradske opštine Vračar u 2022. godini
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku mandata v.d. načelnice Uprave Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o postavljenju načelnice Uprave Gradske opštine Grocka
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine sa Pravilnikom
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22 sa Pravilnikom
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 sa Pravilnikom
 • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika JP "Surčin" sa Odlukom
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex