Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 45 od 14.06.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o utvrđivanju Velikog Mokrog Luga i Malog Mokrog Luga kao posebno naseljenih mesta na području gradske opštine Zvezdara
  • Pokazatelj potrošačkih cena u maju 2019. godine
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2018. godinu
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o raspodeli dobiti iz 2018. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex