Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 44 od 14.06.2018.)


  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo naselja Velika Moštanica uz Ulicu Dobrivoja Jovanovića, Gradska opština Čukarica
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica Koste Nađa, Semjuela Beketa, Miroslava Krleže i Pupinove u Mirijevu, Gradska opština Zvezdara
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica Ljutice Bogdana, Rajka Mitića, Generala Pavla Jurišića Šturma, Bulevara oslobođenja, raskrsnice "Autokomanda" i Ulice doktora Milutina Ivkovića, Gradska opština Savski venac

Akti gradskih opština

RAKOVICA

  • Odluka o završnom računu Gradske opštine Rakovica za 2017. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o raspodeli dobiti iz 2017. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o rebalansu budžeta za 2018. godinu

OBRENOVAC

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o petnaestoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex