Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 43/2021 od 10.06.2021.)


 • Odluka o podizanju spomenika Edvardu Rusjanu
 • Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika Branku Pešiću
 • Odluka o dodeli naziva parka na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Rakovica
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Novinsko-izdavačkog preduzeća "Kompanija Borba" a.d. Beograd
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima Grada Beograda "Putevi Beograda" čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Odluka o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju stanice komprimovanog prirodnog gasa u gradu Beogradu i snabdevanje i distribuciju komprimovanog prirodnog gasa
 • Druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove - Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove - Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka "Pinokio"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka "Pinokio"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex