Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 42 od 14.04.2020.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex