Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 42 od 07.06.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o utvrđivanju dela Rušnja kao posebnog naseljenog mesta na području gradske opštine Čukarica
  • Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac
  • Rešenje o razrešenju predsednice Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
  • Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
  • Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Turističke organizacije Gradske opštine Surčin sa Cenovnikom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex