Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 42 od 11.06.2018.)


Akti gradskih opština

SAVSKI VENAC

  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2017. godine
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu
  • Izmene kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu

SURČIN

  • Odluka o završnom računu budžeta Opštine Surčin za 2017. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
  • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
  • Rešenje o prestanku mandata članovima Saveta Mesne zajednice Radiofar
  • Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Radiofar


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex