Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 41/2023 od 21.06.2023.)


  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2023. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2023. godini
  • Odluka o dodeli udžbenika i udžbeničkih kompleta za učenike javnih osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2023/2024. godinu
  • Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o pravu na naknadu troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o označavanju ulica i trgova na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga
  • Odluka o proglašenju zaštite predela izuzetnih odlika "Ada Ciganlija"
  • Odluka o usvajanju Predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex