Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 41 od 07.06.2018.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o izboru gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o izboru članova Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog polietilenskog gasovoda, od postojeće gasne merno-regulacione stanice (MRS) Karaburma centar do toplane Višnjička banja, Gradska opština Palilula
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Surčinskog polja uz Savski nasip, Gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za golf terene i ostale sportske sadržaje u južnom delu naselja Pinosava, Gradska opština Voždovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex