Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 40/2023 od 20.06.2023.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije raskrsnice Bulevara Aleksandra sa ulicama Gospodara Vučića i Vjekoslava Kovača, gradska opština Zvezdara
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između naselja Stepa Stepanović, Kumodraškog potoka i planirane saobraćajnice SMT, od Ulice borske do petlje Lasta, gradska opština Voždovac
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
  • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex