Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 40/2021 od 10.06.2021.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o pesmi Grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro Sistema
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog državnog puta IB reda broj 22 (Ibarska magistrala), na teritoriji gradskih opština Čukarica, Barajevo, Obrenovac i Lazarevac
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
 • Odluka o uslovima i načinu finansiranja, odnosno sufinansiranja projekata od javnog interesa iz oblasti zaštite životne sredine, a koje realizuju udruženja na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih delatnosti
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex