Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 40 od 03.06.2019.)


  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Čukarica za 2018. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o prestanku dužnosti člana u Upravnom odboru Kulturnog centra "Čukarica"
  • Rešenje o imenovanju člana u Upravnom odboru Kulturnog centra "Čukarica"
  • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku Upravnog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica
  • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex