Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 39 od 01.06.2018.)


Akti gradskih opština

ZVEZDARA

 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara" u likvidaciji za period od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanju reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

NOVI BEOGRAD

 • Odluka o konsolidovanom završnom računu Gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zameniku člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Kolektivni ugovori

 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Beogradske elektrane"
 • Aneks III Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Beograd-put"
 • Aneks 3 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Beogradska tvrđava"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP "Beogradvode", Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska čistoća"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" - Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće "Gradsko stambeno", Beograd
 • Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Infostan tehnologije"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Javno osvetljenje", Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis", Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Pogrebne usluge", Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće "Sava centar"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Aneks III Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Zelenilo - Beograd"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex