Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 4/2022 od 31.01.2022.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblasti dobrovoljnog vatrogastva na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blok između ulica: Vojvođanske, Surčinske i Dušana Vukasovića, Gradska opština Novi Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju "Fondacije za decu i mlade Beograda"
 • Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture Gvarnerijus Centar lepih umetnosti Jovana Kolundžije Beograd, ustanova kulture od nacionalnog značaja
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace"
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Beograd "Infostan tehnologije", Beograd
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Holding kompanije Pamučni kombinat "Yumco" a.d. Vranje, nastalih nakon 30. juna 2020. godine do dana 26. maja 2021. godine, sa pripadajućom kamatom do 30. septembra 2021. godine
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva "Simpo šik" d.o.o. Kuršumlija, sa stanjem na dan 26. avgusta 2021. godine, sa pripadajućom kamatom do dana 26. avgusta 2021. godine
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Admirala Geprata, Kneza Miloša, Balkanske i Nemanjine, Gradska opština Savski venac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gvarnerijus
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o potrebi uklanjanja plutajućih predmeta i naplavina oko plutajućih objekata i otpadnih voda sa plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex