Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 4/2021 od 05.02.2021.)


  • Odluka o utvrđivanju sadržaja i vrednosti finansijske pomoći za decu i porodicu iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2021. godinu
  • Odluka o utvrđivanju iznosa za nagrađivanje učenika u 2021. godini koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
  • Odluka o vrsti, obimu i kriterijumima za nagrađivanje učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2021. godinu
  • Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex