Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 4 od 14.02.2019.)


  • PRAVILNIK O SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA INSPEKTORA I PORESKIH IZVRŠITELJA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2011, 7/2012 i 4/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA ZA PARKIRANJE VOZILA NA OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA U ZONIRANOM PODRUČJU I VAN ZONIRANOG PODRUČJA ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA ZA PARKIRANJE VOZILA POVLAŠĆENIH KATEGORIJA KORISNIKA NA OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA U ZONIRANOM PODRUČJU I VAN ZONIRANOG PODRUČJA ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA UKLANJANJA I PREMEŠTANJA VOZILA SPECIJALNIM DIZALICAMA, NISKONOSEĆIM POLUPRIKOLICAMA PO NALOGU NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA I ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2019)
  • REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016, 91/2016, 102/2016, 40/2017, 91/2017, 5/2018, 108/2018, 1/2019 i 4/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex