Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 4 od 15.01.2018.)


  • ODLUKA O NAZIVU I IZGLEDU OBRAZACA ZA PODNOŠENJE IZBORNIH LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, RASPISANIH ZA 4. MART 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2018)
  • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, RASPISANIH ZA 4. MART 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 4/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex