Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 39/2023 od 19.06.2023.)


 • Rešenje o dopuni Rešenja o opštim parkiralištima
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo teritorije opštine Rakovica, "Jelezovac - Sunčani breg"
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između Bulevara heroja sa Košara, Ulice Tošin bunar i železničkog zemljišta, gradska opština Novi Beograd
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za privredna pitanja, budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Etički kodeks funkcionera Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o trinaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
 • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex