Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 39/2022 od 24.03.2022.)


  • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju iznosa za nagrađivanje učenika u 2022. godini koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o šestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex