Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 39/2021 od 10.06.2021.)


  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Beograda za 2021. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2021. godini
  • Odluka o zaduženju grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda za projekat termalne rehabilitacije javnih zgrada - unapređenje energetske efikasnosti u gradu Beogradu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex