Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 39 od 10.04.2020.)


  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu
  • Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex