Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 39 od 29.05.2019.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu
 • Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u Gradskoj opštini Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzaća Sportsko kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije i direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex