Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 39 od 31.05.2018.)


Akti gradskih opština

Čukarica

  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Čukarica za 2017. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2018. godinu

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija

  • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex