Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 38/2023 od 13.06.2023.)


  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u maju 2023. godine
  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vračar za 2022. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
  • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture Božidarac - Vračar
  • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture Božidarac - Vračar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex