Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 38/2021 od 10.06.2021.)


  • Odluka o dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex