Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 38 od 06.04.2020.)


  • Odluka o izmirenju obaveza nastalih po osnovu zakupa poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, za vreme trajanja vanrednog stanja
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: 11. krajiške divizije, Oplenačke, Ljubomira Ivkovića Šuce, Sretena Mladenovića Mike i Serdar Janka Vukotića, Gradska opština Rakovica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex