Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 38 od 28.05.2019.)


  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu
  • Odluka o promeni osnivačkog akta Doma kulture "Ripanj" u Ripnju
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove narodni univerzitet "Svetozar Marković"
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport "Šumice" - u likvidaciji za 2018. godinu
  • Odluka o pokretanju postupka za izradu Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Voždovac
  • Rešenje o izmenama rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
  • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora ustanove Sportski centar "Voždovac"
  • Zaključak o izmeni zaključka o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Voždovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex