Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 37/2023 od 12.06.2023.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između kompleksa Novog groblja i planiranih saobraćajnica Unutrašnji magistralni poluprsten i Nova 4, gradska opština Zvezdara
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana dela gradske opštine Surčin
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2023. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Voždovac u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Voždovac"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika osnivača u Skupštini Privrednog društva "Sportski centar Voždovac" d.o.o. Beograd
 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Stari grad u Beogradu, Republika Srbija i Grada Duđijangjen, provincija Sečuan, Narodna Republika Kina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex