Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 37/2022 od 21.03.2022.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Novi Beograd
  • Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno preduzeće "Gradsko stambeno" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex