Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 37/2021 od 09.06.2021.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja inovativnih delatnosti
  • Plan mesta za postavljanje plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog državnog puta IB reda broj 22 (Ibarska magistrala), na teritoriji gradskih opština Čukarica, Barajevo, Obrenovac i Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex