Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 37 od 27.05.2019.)


  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2019. godinu
  • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac", Mladenovac
  • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex