Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 36/2023 od 09.06.2023.)


  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije za područje između naselja Dren i ulica Topličin venac i Drenjanski put u Lazarevcu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije za područje između naselja Rasadnik i ulica Kolubarski trg, Karađorđeve, Dušana Nedeljkovića, Dare Ranđić, Dositeja Obradovića, Svetog Save, Dr Đorđa Kovačevića i Dušana Vukotića u Lazarevcu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije za raskrsnicu Ibarske magistrale i Ulice Dimitrija Tucovića "Očaga", gradska opština Lazarevac
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2022. godinu
  • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
  • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
  • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca iz 2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex