Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 36/2022 od 19.03.2022.)


  • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Gradu Beogradu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci "Dimitrije Tucović"
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Skadarska, Petra Kočića, Žarka Miladinovića i Tošin bunar, gradska opština Zemun
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u februaru 2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex