Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 36/2021 od 07.06.2021.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
  • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti v.d. direktora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života "Novi Beograd"
  • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života "Novi Beograd"
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluge podizanja i održavanja javnih zelenih površina sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex