Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 36 od 24.05.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vračar za 2018. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Vračar" - u likvidaciji za 2018. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Odluka o završnom računu budžeta Opštine Surčin za 2018. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta u gradskoj opštini Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Progar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za period od 1. januar 2018 do 31. decembar 2018. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex