Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 35/2023 od 08.06.2023.)


 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2022. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2023. godinu
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članu Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni rešenja o izboru članova Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža" sa Statutom
 • Zaključak o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar "Novi Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex