Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 35 od 24.05.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd
  • Plan detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području "Park prijateljstva" - Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun
  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex