Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 34/2023 od 31.05.2023.)


  • Pravilnik o uslovima i kriterijumima odobravanja programa učestvovanja beogradskih sportskih organizacija u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beograd - celina XX, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac (naselja Kaluđerica, Leštane, Boleč, Vinča i Ritopek)
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za delove naselja Rakovica selo i Beli potok, južno od auto-puta E 75, gradska opština Voždovac
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana dela gradske opštine Grocka
  • Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Zvezdara, Grad Beograd, Republika Srbija i Opštine Herceg Novi, Crna Gora
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturne ustanove "Galerija 73"
  • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o davanju saglasnosti JP "Pijace i zelenilo Grocka" na Odluku o povećanju cena pijačnih usluga, pogrebnih usluga, prevoza skelom preko Dunava i cenovnik ostalih usluga sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za komunalnu privredu "Lazarevac" na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama usluge podizanja i održavanja javnih zelenih površina sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex