Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 34/2022 od 17.03.2022.)


  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu
  • Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata crkava i verskih zajednica koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o rebalansu plana rashoda i izdataka za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu sa Godišnjim izveštajem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex