Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 34/2021 od 21.05.2021.)


 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu
 • Odluka o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta
 • Etički kodeks ponašanja funkcionera Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za period od 1. januara do 31. avgusta 2020. godine
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog izmena i dopuna Programa rada UK "Parobrod" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog izmena i dopuna Finansijskog plana poslovanja UK "Parobrod" za 2021. godinu
 • Ispravka Odluke o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac
 • Ispravka Odluke o izmenama Odluke o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex