Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 34 od 20.03.2020.)


  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu pripreme i dostavljanja materijala gradonačelniku grada Beograda
  • Dopuna Poslovnika Gradskog veća grada Beograda
  • Stručno uputstvo o radu trezora grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex