Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 34 od 16.05.2019.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Zaključak o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2018/2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Ustanove kulture "Stari grad" za 2018. godinu
 • Zaključak o odbacivanju predloga grupe građana o raspisivanju referenduma za deo teritorije gradske opštine Stari grad

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex