Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 34 od 03.05.2018.)


Akti gradskih opština

NOVI BEOGRAD

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

GROCKA

 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2017. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji gradske opštine Grocka
 • Rešenje o razrešenju direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članu Upravnog odbora Centra za kulturu Grocka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Centra za kulturu Grocka
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Centra za kulturu Grocka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturu Grocka

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija

 • Odluka Advokatske komore Beograda broj 102-1/2018 od 20. aprila 2018. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex