Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 33/2023 od 30.05.2023.)


 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking-mesta na javnim opštim parkiralištima
 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Novi Beograd u Beogradu, Republika Srbija i Grada Zhen Jiang provincije Jiang Su, Narodna Republika Kina
 • Prva izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu
 • Odluka o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Odluka o trećoj izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca sa Cenovnikom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o dvanaestoj izmeni Cenovnika sa dvanaestom izmenom Cenovnika
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu sa javnim pozivom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex