Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 33/2021 od 17.05.2021.)


  • Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2021. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
  • Odluka o šestoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti za upotrebu imena Gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar "Obrenovac" Obrenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar "Obrenovac" Obrenovac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex