Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 33 od 16.05.2019.)


 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", Beograd, čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu "Beogradski metro i voz", Beograd, čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije", čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd", čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Beograd i imenovanju predsednika i članova Komisije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u poslovnom imenu Privrednog društva "Belgrade Airport d.o.o. Beograd"
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd "Beogradska tvrđava"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd "Beogradska tvrđava"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JVP "Beogradvode"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Beogradskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Beogradskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Boško Buha"
 • Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta "Boško Buha"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Beograda 2011-2020. za 2018. godinu
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu zaštitnika građana za 2018. godinu sa izveštajem
 • Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda
 • Pokazatelj potrošačkih cena u aprilu 2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex