Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 32/2021 od 13.05.2021.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Malom pozorištu "Duško Radović"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu "Puž"
 • Rešenje o imenovanju energetskog menadžera Grada Beograda
 • Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta Grada Beograda
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2021. godine
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o pokretanju inicijative za uključivanje teritoriji gradske opštine Barajevo u relevantnu opštinsku oblast utvrđenu ugovorom o javno-privatnom partnerstvu Grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada broj 401.1-41 od 29. septembra 2017. godine
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Barajevo broj 06-15/2021-76 od 10. maja 2021. godine
 • Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex