Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 32 od 27.04.2018.)


Akti gradskih opština

VOŽDOVAC

 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora ustanove Sportski centar "Voždovac"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora ustanove Sportski centar "Voždovac"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Voždovac

PALILULA

 • Odluka o usvajanju Programa gasifikacije Gradske opštine Palilula - područje sa leve strane reke Dunav i izboru strateškog partnera za realizaciju programa

RAKOVICA

 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika zaštitnika građana gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

STARI GRAD

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović" sa odlukom

LAZAREVAC

 • Odluka Veća Gradske opštine Lazarevac II broj 06-110.3/2018 od 25. aprila 2018. godine

SURČIN

 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli sredstava na ekonomske klasifikacije - izmena finansijskog plana Ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija

 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Ispravke

 • Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2018. godinu


 • Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex