Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 31/2023 od 17.05.2023.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Naplata prevozne usluge Beograd" na Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda sa Cenovnikom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex